Ivanove Hobbynárium

Ivan's Hobbynarium

Túto stránku som založil preto, aby aspoň malá časť mojich výtvorov bola zdokumentovaná a možno aj inšpirovala tvorivých ľudí, ktorých je bohužiaľ v dnešnej "konzumnej" spoločnosti čím ďalej menej. Myslím si, že pre udržanie a rozvoj akéhokoľvek hobby je dobré nezištne zdieľať nápady s ostatnými ľuďmi dobrej vôle napríklad aj takouto jednoduchou webstránkou.

This page is dedicated for all hobbiests and DIY-like people who are so rare in this consumer society nowadays. I believe that sharing your ideas with the others is useful for keeping and growth of any hobby. Webpages like this one could be good way to share the ideas.

Malé veterné turbíny
Small homemade

windturbines
windturbines
Elektronické vylepšenia
Electronic projects
and improvements
electronics
Stereoskopické fotky
Stereoscopic photos
Hudba
Music
Music
Fotopasca
The Phototrap
Rôzne
Miscellaneous


Retro mikrofóny
Vintage microphonese-mail: ivan.benkovic(at)gmail.com